Depressie (en stemmingsstoornissen)

Hoe wij omstandigheden ervaren is sterk afhankelijk van de concentratie van stoffen aanwezig in de hersenen. Deze stoffen worden neurotransmitters genoemd. Verschillende neurotransmitters zijn verantwoordelijk voor verschillende stemmingen, omdat ze van invloed zijn op verschillende delen van de hersenen.

Sluiten de stemmingen van een persoon niet meer aan bij de omstandigheden of zijn ze te hevig, dan spreken we van stemmingsstoornissen.

Van een depressie is sprake wanneer er gedurende minimaal 2 weken tenminste 5 verschillende symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. De ernst van deze symptomen is dermate dat ze het dagelijks functioneren sterk beperken of verhinderen.

De belangrijkste kenmerken van een depressie zijn dus:

  • Een sombere, neerslachtige stemming met een gevoel van leegheid
  • Het verlies van interesse in dingen en van plezier in het leven; niet meer blij kunnen zijn.

Andere klachten die aanwezig kunnen zijn, zijn onder meer:

  • Schuldgevoelens of een gevoel van waardeloosheid
  • Slaapstoornissen
  • Weinig energie en/of vermoeidheid
  • Verminderde of juist grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering
  • Aanhoudende lichamelijke onrust of juist traagheid
  • Besluiteloosheid en concentratieproblemen
  • Gedachten over zelfdoding of de dood in het algemeen

Iedereen heeft wel eens gehoord dat serotonine een rol kan spelen hierin en veel behandelingen bij de huisarts komen neer op producten die invloed uitoefenen op de concentratie van deze stof in de hersenen. De groep medicijnen in kwestie worden SSRI’s (Selectieve Serotonine heropname remmers) genoemd. Ze beïnvloeden de concentratie serotonine, maar niet de rede waarom deze concentratie afwijkend is.

Naast serotonine zijn er nog vele andere neurotransmitters, die van invloed zijn bij een depressie of stemmingsstoornis. Hebt U bijvoorbeeld last van een depressie, maar geen problemen met slapen, dan is de kans groot dat uw depressie niet het gevolg is van een serotonine probleem en moet er dus naar andere neurotransmitters gekeken worden. Voorbeelden van andere neurotransmitters, die van invloed kunnen zijn: dopamine, glutamaat, histamine, GABA, etc.

Bent U op zoek naar een behandeling, die niet alleen serotonine in ogenschouw neemt, maar ook probeert de oorzaken van de problemen rondom afwijkende neurotransmitter concentraties aan te pakken, neem dan contact op.

De behandelingen vinden allemaal plaats met bewezen werkzame stoffen uit de natuur en proces-ondersteunende lichaamsstoffen.